Vanliga frågor

Hiss

Vid icke akuta problem med hissen, kontakta i första hand fastighetsskötare.

Vid akuta hissproblem (t ex stillastående), kontakta Stockholms Hiss på 08-522 255 66.


Felanmälan

Go Fastighet AB ansvarar för skötsel av fastigheten.

Felanmälan sker bäst via telefon 08-30 55 55 men också via mail felanmalan@gofastighet.se, samt CC till styrelsen@palmtradet10.se. Öppet tider: vardagar 7.00 – 16.00.

Obs: felanmälan behöver inte anmälas till styrelsen.

Fastighets-Jour (OBS: Endast i AKUTA ärenden, ATT: Only in emergency)

Vid larm, skada eller fel, då fastighetsskötaren ej är i tjänst ring 08-18 70 00


Störningsärende eller inbrott

Polis: 114 14
Akut: 112

Vid upptäckt av pågående inbrott, ring direkt till 112 och kontakta någon i Styrelsen.


Klagomål

För skriftliga klagomål eller synpunkter, bäst att skriva mail till Styrelsen eller lägga skrivelse brevlådan vid fastighetsskötarexpeditionen (innanför porten 28D).


Skadedjur

Ring Anticimex på 075 – 245 10 00. Ange föreningens försäkringsbolag Protector.Nycklar

Nycklar till lägenheten och förråd ansvarar ni själva för. Tips: kopiering av nycklar kan göras på Nybergs lås (Döbelnsgatan 67B tel: 08-673 27 34).

Anmälan för tappade/stulna brickor görs omedelbart till Styrelsen.


Vid försäljning

Ansökan om medlemskap i Bostadsrättsföreningen görs till Styrelsen.
Brf Palmträdet 10 Kungstensgatan 28D
113 57 Stockholm

Ska du använda lägenheten som säkerhet för lånet och behöver intyg om pantförskrivningar? Kontakta SBC på 0771-722 722.

Vid inflyttning ska nya boende anmäla vilka nyckelbrickor som övertas från föregående boende till. I fall flera nyckelbrickor behövs vänligen kontakta styrelsen (se Styrelsen).

Andra frågor om lägenhetsförsäljning, kontakta Styrelsen.


Vid andrahandsuthyrning

Skicka din ansökan om andrahandsuthyrning och intyg till Styrelsen. Giltiga skäl fär andrahandsuthyrning är provsamboende, studier eller arbete på annan ort, och uthyrning till annan familjemedlem. Godkännes ett år i taget. För mer information kontakta Styrelsen.


Ombyggnation och renoveringar

Större ändringar i stil med att flytta bärande vägg eller ändra befintliga ledningar för vatten, avlopp, värme, eller i stor omfattning elledningar, kräver styrelsens godkännande. Ta för vana att alltid informera styrelsen innan du börjar med ombyggnationer, även om det inte rör sig om ovannämnda ändringar. Hantverkare kan vara högljudda och grannarna blir tacksamma över att bli förvarnade. Tänk också på att vara ute i god tid om ni behöver komma åt att stänga av el och vatten. Dels bör grannarna förvarnas om detta, dels måste ni ju iså fall i förväg kvittera ut en fastighetsnyckel.

Som bostadsrättsinnehavare ska du anmäla till styrelsen innan du företar ett omfattande renoveringsarbete. Enligt Bostadsrättslagen 7 kap § 7 är det tillståndspliktigt att ändra på följande:

– Bärande vägg
– Ändring av rördragning i badrum och kök
– Förändring av kulturhistorisk miljö

Du måste alltså fråga Styrelsen vid dessa tillfällen. Styrelsen får inte neka om det inte finns risk för påtaglig skada. Du har som bostadsrättsinnehavare rätt att genomföra annan typ av renovering som t.ex. byte av köksutrustning eller lägga nytt golv utan att tillstånd krävs från styrelsen. Dock hör det till god ton att informera grannar innan omfattande arbete företas.

Vid renovering av badrum och kök ska arbetet vara fackmannamässigt utfört. Styrelsen kräver protokoll där metod för arbetet noggrant beskrivs av branschkunnig yrkesman. Om arbetet ej utförs av sådan, skall inspektion företas och besiktningsprotokoll skrivas. Anmäl i sådana fall till Styrelsen i förväg.

Viktigt! Motoriserade fläktar får inte monteras i kök i Kungstensgatan 28C och 28D!


Cykelrum och barnvagnar

Om du bara använder din cykel vissa delar av året är det bra om du har möjlighet att förvara den i ditt förråd resten av tiden, då cykelrummen är små och alla cyklar inte får plats. Det är endast tillåtet att parkera i cykelrum samt på gårdens cykelställ. Varje år gör vi en rensning av övergivna cyklar som kostar plats och tid. Därför är det viktigt att kasta cyklar ni inte använder. Även barnvagnar är välkomna i cykelrummen. Obs: det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller något annat i trapphus.


Fester

Den som ska ha fest eller andra aktiviteter som troligtvis kommer att störa grannarna bör för allas trevnad meddela det i förväg. Sätt upp en lapp i hissen eller lägg i grannarnas brevlådor någon dag innan. I huset finns både barnfamiljer och folk som jobbar skift och helger.


Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd som står fritt att användas för de boendes behov. Undvik dock att placera föremål tätt intill ytterväggarna då detta lätt genererar mögel.

Det är inte tillåtet att i övriga allmänna utrymmen placera möbler, kartonger eller dylikt. Om något behöver förvaras utanför det egna förrådet under en kortare tid, t.ex. i samband med flytt, ska godset markeras med namn och datum.