Styrelsen

Palmträdet 10 har 7 styrelsemedlemmar.

Engagemang från föreningens medlemmar välkomnas varmt. Är du intresserad, kontakta styrelsen direkt eller valberedningen.

Vänligen, läs igenom ”Vanliga frågor” innan du kontaktar styrelsen.

Om du har behov av att kontakta styrelsen i en specifik fråga, vänligen utgå ifrån de ansvarområden som anges nedan. Det går även bra att skicka mail till följande adress som bevakas dagligen av alla i styrelsen:

mailgif

Styrelsemedlemmar

Ann Larsson
Kungstensgatan 28C
070-497 89 76

Ordförande


Daniel Håkansson
Rehnsgatan 19
073-0714452

Kassör


Jelena Zdravkovic
Rehnsgatan 19
073-2538246

Konto och mejllistor, garagekö


Louise Tåhlin
Kungstensgatan 28D
073-6385513

….


Daniel Andersson
Luntmakargatan 81
070-7771046

….


Christian Franchell

070-9602309

….


Valberedningen

Helene Dahlgren
Kungstensgatan 28A

08-7310727
helene.dahlgren@gmail.com


mailgif

Susanne Eberstein
Luntmakargatan 81

070-2526690
eberstein48@gmail.com