Styrelsen

Palmträdet 10 har 2022 7 styrelsemedlemmar.

Engagemang från föreningens medlemmar välkomnas varmt. Är du intresserad, kontakta styrelsen direkt eller valberedningen.

Vänligen, läs igenom ”Vanliga frågor” innan du kontaktar styrelsen.

Om du har behov av att kontakta styrelsen i en specifik fråga, vänligen utgå ifrån de ansvarområden som anges nedan. Det går även bra att skicka mail till följande adress som bevakas dagligen av alla i styrelsen:

mailgif

Styrelsemedlemmar

Ulf Angsmyr
Kungstensgatan 28C
070-5681616

Ordförande


Daniel Håkansson
Rehnsgatan 19
073-0714452

Kassör


Marko Babovic
Kungstensgatan 28A
08-341253

Garagekö


Arne

Arne Wikström
Kungstensgatan 28D
070-9479387

Lägenhetöverlåtelse


Peter Strand
Kungstensgatan 28C
0708-114500


Louise Tåhlin
Kungstensgatan 28D
073-6385513

Suppleant


Gabriella Löves
Luntmakargatan 81
073-2595903

Suppleant, brickor


Valberedningen

Helene Dahlgren
Kungstensgatan 28A

08-7310727
helene.dahlgren@gmail.com


mailgif

Susanne Eberstein
Luntmakargatan 81

070-2526690
eberstein48@gmail.com


Stefan Sandberg
Rehnsgatan 19

070-7212472
s.sandberg@outlook.com