Vanliga frågor

Hiss

Vid icke akuta problem med hissen, kontakta i första hand fastighetsskötare.

Vid akuta hissproblem (t ex stillastående), kontakta Hissen AB på 08-618 48 48.


Felanmälan

Dirigo Fastighet & Förvalning AB ansvarar för skötsel av fastigheten.

Felanmälan sker bäst via telefon 08-30 55 55 men också via mail felanmalan@dirigofastighet.se. Öppet tider: vardagar 7.00 – 16.00.

Obs: felanmälan behöver inte anmälas till styrelsen.

Fastighets-Jour (OBS: Endast i AKUTA ärenden, ATT: Only in emergency)

Vid larm, skada eller fel, då fastighetsskötaren ej är i tjänst ring 08-18 70 00


Störningsärende eller inbrott

Närpolis: 08-401 14 18
Polisradion: 08-401 19 00
Akut: 112

Vid upptäckt av pågående inbrott, ring direkt till 112 och kontakta någon i Styrelsen.


Klagomål

För skriftliga klagomål eller synpunkter, bäst att skriva mail till Styrelsen eller lägga skrivelse brevlådan vid fastighetsskötarexpeditionen (innanför porten 28D).


Skadedjur

Ring Anticimex på 075 – 245 10 00. Ange föreningens försäkringsbolag Protector.Port

För porttelefonen har varje boende en speciell kod som framgår på tavlorna vid respektive port. Om man ej önskar ha sitt namn på tavlan (koden kan finnas inlagd ändå) måste det meddelas till styrelsen. Porttelefonen fungerar 06-20 för att slippa busringningar. Utanför denna tid kan dock den boendes telefonnummer användas (för den som känner till det).

När telefonen ringer och du svarat hörs först en melodislinga och därefter kan du prata med personen som slagit in koden i 30 sekunder. Förutsatt att du har en knapptelefon, öppnar du genom att trycka ”5” och därefter lägga på luren. Om du inte vill öppna trycker du ”0” och lägger på luren.

Vi problem med kopplingen mellan din telefon och porttelefonen, kontakta fastighetsskötaren.


Nycklar

Nycklar till lägenheten och förråd ansvarar ni själva för. Tips: kopiering av nycklar kan göras på Nybergs lås (Döbelnsgatan 67B tel: 08-673 27 34).

Anmälan för tappade/stulna brickor görs omedelbart till Styrelsen.


Vid försäljning

Ansökan om medlemskap i Bostadsrättsföreningen görs till Styrelsen.
Brf Palmträdet 10 Kungstensgatan 28D
113 57 Stockholm

Ska du använda lägenheten som säkerhet för lånet och behöver intyg om pantförskrivningar? Kontakta SBC på 0771-722 722.

Vid inflyttning ska nya boende anmäla vilka nyckelbrickor som övertas från föregående boende till. I fall flera nyckelbrickor behövs vänligen kontakta styrelsen (se Styrelsen).

Andra frågor om lägenhetsförsäljning, kontakta Styrelsen.


Vid andrahandsuthyrning

Skicka din ansökan om andrahandsuthyrning och intyg till Styrelsen. Giltiga skäl fär andrahandsuthyrning är provsamboende, studier eller arbete på annan ort, och uthyrning till annan familjemedlem. Godkännes ett år i taget. För mer information kontakta Styrelsen.


Grovsoprum

Grovsopor skall i möjligaste mån lämnas vid sopstationen i hörnet av Rehnsgatan/Luntmakargatan. I fall det inte går har vi även ett eget grovsoprum!

Soprum har olika käl avsett för tidningar, glas, wellpapp. Där finns även behållare för glödlampor, batterier samt mindre elektronikprodukter. Observera att kuvert och plast ej kan läggas i returpappersbehållaren.

Vid lämning skall kartonger slås samman innan de läggs i kälen. Detta för att undvika trängsel samt att optimera föreningens kostnader.

Du kan själv beställa hämtning av grovsopor eller köra iväg det till återvinningsstationen i Vanadisberget (Cederdalsgatan 7, tel. 08-508 465 40, öppettider mån-fre 19:00-21:00, lör-sön 9:00-16:00)

Ingenting får ställas på golvet i soprummet. Inga kartonger som har innehållit matvaror får lämnas i grovsoprummet, råttor vill man aldrig ha! Glöm inte att släcka efter dig i soprummet

Miljöfarligt avfall ska inte lämnas i grovsoprummet. Istället ska det förlsagsvis lämnas till den mobila miljöstationen.


Tvättstuga

I bottenvåningen (entré från gården) har föreningen en tvättstuga med fyra tvättmaskiner, en tvättmaskin för grovtvätt, två torktumlare samt fyra torkskåp att användas av de boende i huset. Dessutom finns ett mangelrum.

Tvättstugans tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp skall förbokas. Detta görs med en cylinder i bokningstavlan. Maskin som inte är igång efter 1 timme efter bokning är att betrakta som ledig och kan tas i bruk.

Det är viktigt att användaren, efter avslutat tvättprogram, utan dröjsmål tömmer maskinen på dess innehåll – dina grannar ska inte behöva ta hand om din tvätt! Detsamma gäller torkad tvätt i torktumlare och torkskåp.

Efter användning av torktumlare ska filtret rengöras från ludd, varje gång ska du göra rent efter dig! Glöm inte att torka av maskinerna (inte bara ovanpå) samt botten på torkskåpet. Glöm inte att släcka efter dig.

Om någon av maskinerna i tvättstugan skulle vara ur funktion, kontakta fastighetsförvaltaren Dirigo.


Ombyggnation och renoveringar

Större ändringar i stil med att flytta bärande vägg eller ändra befintliga ledningar för vatten, avlopp, värme, eller i stor omfattning elledningar, kräver styrelsens godkännande. Ta för vana att alltid informera styrelsen innan du börjar med ombyggnationer, även om det inte rör sig om ovannämnda ändringar. Hantverkare kan vara högljudda och grannarna blir tacksamma över att bli förvarnade. Tänk också på att vara ute i god tid om ni behöver komma åt att stänga av el och vatten. Dels bör grannarna förvarnas om detta, dels måste ni ju iså fall i förväg kvittera ut en fastighetsnyckel.

Som bostadsrättsinnehavare ska du anmäla till styrelsen innan du företar ett omfattande renoveringsarbete. Enligt Bostadsrättslagen 7 kap § 7 är det tillståndspliktigt att ändra på följande:

– Bärande vägg
– Ändring av rördragning i badrum och kök
– Förändring av kulturhistorisk miljö

Du måste alltså fråga Styrelsen vid dessa tillfällen. Styrelsen får inte neka om det inte finns risk för påtaglig skada. Du har som bostadsrättsinnehavare rätt att genomföra annan typ av renovering som t.ex. byte av köksutrustning eller lägga nytt golv utan att tillstånd krävs från styrelsen. Dock hör det till god ton att informera grannar innan omfattande arbete företas.

Vid renovering av badrum och kök ska arbetet vara fackmannamässigt utfört. Styrelsen kräver protokoll där metod för arbetet noggrant beskrivs av branschkunnig yrkesman. Om arbetet ej utförs av sådan, skall inspektion företas och besiktningsprotokoll skrivas. Anmäl i sådana fall till Styrelsen i förväg.

Viktigt! Motoriserade fläktar får inte monteras i kök i Kungstensgatan 28C och 28D!


Cykelrum och barnvagnar

Om du bara använder din cykel vissa delar av året är det bra om du har möjlighet att förvara den i ditt förråd resten av tiden, då cykelrummen är små och alla cyklar inte får plats. Det är endast tillåtet att parkera i cykelrum samt på gårdens cykelställ. Varje 2-3 år gör vi en rensning av övergivna cyklar som kostar plats och tid. Därför är det viktigt att kasta cyklar ni inte använder. Även barnvagnar är välkomna i cykelrummen. Obs: det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller något annat i trapphus.


Fester

Den som ska ha fest eller andra aktiviteter som troligtvis kommer att störa grannarna bör för allas trevnad meddela det i förväg. Sätt upp en lapp i hissen eller lägg i grannarnas brevlådor någon dag innan. I huset finns både barnfamiljer och folk som jobbar skift och helger.


Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd som står fritt att användas för de boendes behov. Undvik dock att placera föremål tätt intill ytterväggarna då detta lätt genererar mögel.

Det är inte tillåtet att i övriga allmänna utrymmen placera möbler, kartonger eller dylikt. Om något behöver förvaras utanför det egna förrådet under en kortare tid, t.ex. i samband med flytt, ska godset markeras med namn och datum.