Vanliga frågor

Hissproblem

Vid icke akuta problem med hissen, kontakta i första hand fastighetsskötare eller någon i styrelsen.

Vid akuta hissproblem (t ex stillastående), kontakta Hissen AB på 08-618 48 48.

Felanmälan

Dirigo Fastighet & Förvalning AB ansvarar för skötsel av fastigheten.

Felanmälan – Telefon:  Vardagar 7.00 – 16.00.  Tel. 08-30 55 55

Felanmälan – Epost:  felanmalan@dirigofastighet.se  (Dygnet runt)

Fastighets-Jour (OBS: Endast i AKUTA ärenden, ATT: Only in emergency)

Vid larm, skada eller fel, då fastighetsskötaren ej är i tjänst ring 08-18 70 00

Störningsärende eller inbrott

Närpolis: 08-401 14 18
Polisradion: 08-401 19 00
Akut: 112

Vid upptäckt av pågående inbrott, ring direkt till 112 och kontakta någon i styrelsen.

Klagomål

För skriftliga klagomål eller synpunkter, lägg skrivelse i vita brevlådan vid fastighetsskötarexpeditionen (innanför porten 28D).

Skadedjur

Ring Nomor på 0771-122 300. Ange föreningens försäkringsbolag Moderna.

Garage och däckförvaring

Garage och däckförvaringsregler

Port

För porttelefonen har varje boende en speciell kod som framgår på tavlorna vid respektive port. Om man ej önskar ha sitt namn på tavlan (koden kan finnas inlagd ändå) måste det meddelas till styrelsen. Porttelefonen fungerar 06-20 för att slippa busringningar. Utanför denna tid kan dock den boendes telefonnummer användas (för den som känner till det).

När telefonen ringer och du svarat hörs först en melodislinga och därefter kan du prata med personen som slagit in koden i 30 sekunder. Förutsatt att du har en knapptelefon, öppnar du genom att trycka ”5” och därefter lägga på luren. Om du inte vill öppna trycker du ”0” och lägger på luren.

Vi problem med kopplingen mellan din telefon och porttelefonen, kontakta fastighetsskötaren.

Nycklar

Kopiering av nycklar kan göras på Nybergs lås (Döbelsgatan 67B tel: 08-673 27 34 ). Skriftligt godkännande av styrelsen krävs. Kontakta Nyckelansvarig (se Styrelsen).

Anmälan för tappade/stulna brickor görs omedelbart till styrelsen (se Styrelsen, nyckelansvarig).

Vid försäljning

Ansökan om medlemskap i Bostadsrättsföreningen görs till styrelsen.
Brf Palmträdet 10 Kungstensgatan 28D
113 57 Stockholm

Ska du använda lägenheten som säkerhet för lånet och behöver intyg om pantförskrivningar? Kontakta SBC.
Tfn : 08 – 775 72 60

Skicka dina handlingar till:
Brf Palmträdet 10 c/o SBC
Box 1353
111 83 Stockholm

Vid inflyttning ska nya boende anmäla vilka nyckelbrickor som övertas från föregående boende till . I fall flera nyckelbrickor behövs vänligen kontakta styrelsen.

mailgif

Andra frågor om lägenhetsförsäljning, kontakta .

mailgif

Vid andrahandsuthyrning

Skicka din ansökan om andrahandsuthyrning och intyg till Styrelsen. Giltiga skäl fär andrahandsuthyrning är provsamboende, studier eller arbete på annan ort, och uthyrning till annan familjemedlem. Godkännes ett år i taget. För mer information kontakta styrelsen: .

mailgif

Grovsoprum

Grovsoprummet finns på Rehnsgatan 19. Där finns separata behållare för papper och glas. Självklart skall inte hushållssopor lämnas i grovsoprummet. Vitvaror får ej ställas i grovsoprummet. Nyckeln passar endast till dörren från gården.

Miljöfarligt avfall ska inte lämnas i grovsoprummet. Istället ska det förlsagsvis lämnas till den mobila miljöstationen. För hämtschema se: www.stockholm.se / För innevånare / Avfall och återvinning / Här
lämnar du avfall / Mobila miljöstationen / Hämtschema för Norrmalm .
…eller klicka här

Tvättstuga

Regler:

1. Om tvättning ej påbörjats 1 timme in på tvättpasset anses tiden förbrukad.

2. Undvik vattenmangling då duken krymper och blir svårhanterlig.

3. Efter avslutad tvättning skall använd utrustning göras ren. Bokningscylinder skall sättas på ny tid eller på parkeringstavlan.

4. Det är ej tillåtet att tvätta utan bokning med cylinder.

5. Bokning får ej ske mer än 3 veckor i förväg. Cylindrar som ligger mer än 3 veckor framåt tas kontinuerligt bort till parkeringstavlan.

6. Vid fel på utrustning, felanmäl till fastighetsskötaren enl. ovan. Ange vilken maskin det gäller och vad felet är. Observera att maskinerna är märkta med nummer.

Tillståndsplikt vid renovering

Som bostadsrättsinnehavare ska du anmäla till styrelsen innan du företar ett omfattande renoveringsarbete. Enligt Bostadsrättslagen 7 kap § 7 är det tillståndspliktigt att ändra på följande:

– Bärande vägg
– Ändring av rördragning i badrum och kök
– Förändring av kulturhistorisk miljö

Du måste alltså fråga styrelsen vid dessa tillfällen. Styrelsen får inte neka om det inte finns risk för påtaglig skada. Du har som bostadsrättsinnehavare rätt att genomföra annan typ av renovering som t.ex. byte av köksutrustning eller lägga nytt golv utan att tillstånd krävs från styrelsen. Dock hör det till god ton att informera grannar innan omfattande arbete företas.

Vid renovering av badrum och kök ska arbetet vara fackmannamässigt utfört. Styrelsen kräver protokoll där metod för arbetet noggrant beskrivs av branschkunnig yrkesman. Om arbetet ej utförs av sådan, skall inspektion företas och besiktningsprotokoll skrivas. Anmäl i sådana fall till styrelsen i förväg.

Viktigt! Motoriserade fläktar får inte monteras i kök i Kungstensgatan 28C och 28D!